Transport spedycja

Doniosłą metodą na optymalizację standardowego systemu dystrybucji jest użycie drzewa minimalnego pokrycia dystrybucją, by zaprojektować sieć transportu, a następnie umieścić węzły magazynowania, o formacie aby administrować minimalnym, średnim czy też optymalnym pokupem na artykuły. Niezmiernie w wielu przypadkach, popyt ograniczony jest predyspozycją do istniejącego transportu z poza węzła przechowywania. Gdy przewóz z poza miejsca magazynowania przekroczy swoją zdolność przechowywania bądź do wejścia towaru, przechowywanie jest użyteczne jedynie aby wyrównać ilość transportu przez jednostkę czasu, by obniżyć szczyty załadowania w systemie przewozu. Przetestuj więcej na transport spedycja. Funkcja logistyczna zajmuje się administrowaniem przepływu fizycznego oraz jego otoczeniem, jakimi są: zasoby ludzkie, elektryczność, dobra wymagane do realizacji świadczeń, osobiste magazyny, lory, systemy informatyczne, usługi, magazyny wynajęte itd. Funkcja logistyczna zarządza bezpośrednio przepływami fizycznymi i pośrednio, przepływami finansowymi i związaną z nimi informacją.