Prasmet.com

Pomimo wielkiego bezrobocia dominującego na lokalnym rynku pracy istnieje istotne potrzeba posiadania na fachowców w określonych dyscyplinach gospodarki. Traktuje to takich zawodów, jakie wymagają pewnych wyuczonych umiejętności, jak: frezer, spawacz dekarz czy operator specjalizowanych maszyn itp. Według jednej z ostatnio dokonanych ankiet pośród gimnazjalistów wypływa, że niewielu bywa zaciekawionych tymi zawodami. Jakkolwiek kolejni przedsiębiorcy ogłaszają, że potrzeba posiadania na robotników w tym zawodzie jest gigantyczne. Prawdziwi eksperci są potrzebni oraz nieraz ich brakuje, jednakowoż nie w prasmet.com. To dotyczy przede wszystkim najprężniej rozwijających się rejonów. Polski biznes, przede wszystkim reprezentujący branże metalową oraz budowlaną, twierdzi, że ma kłopoty ze znalezieniem wykwalifikowanej kadry pracowników, co niejednokrotnie hamuje rozwój firmy, bowiem nie może zwiększyć produkcji, ani poszerzyć aktywności. PUP usiłuje rozwiązać kłopot przez zwiększenie ilości szkoleń dostosowanych do wymogów pracodawców.